Startside
Välj
Beställ & köp


19.10.2022
©Truls Wiberg

Handelsvillkor och garanti skydestok.dk

För att Du skall känna Dig trygg i att handla med oss gäller fölgande:

Beställning    Order    Leveranstid    Standardvara     Ångra köp   Garanti    Reparationer    Hämta eller få levererat    Betalning    Frakt   Ansvar    Statistik   Persondata

Beställning
Upplys vänligen namn och adress samt telefonnummer och eventuell e-mail. Ange också om Du önskar att få varan tillsänd eller om Du själv vill komma förbi och hämta.

Din beställning av skjutkäppen skall innehålla upplysning om önskad längd i centimeter. Den bästa längden är normalt lika med avståndet från marken till näsan. Du skall också färg. Slutligen kan du beställa gravyr m.m. samt tillbehör.

Order
När vi har mottagit Din beställning sänder vi Dig en kvittering för orderen. Du ombeds vänligen att noggrant kontrollera att uppgifterna är korrekta. Hör vi inte av Dig går Din order vidare till produktion. 

Leveranstiden är normalt: ca. 3-4 veckor. Leveranstiden förlänges vid lasergravering. 

Här finns dock ofta några få skjutkäppar på lager i olika längder. 

Standardvara
Vår standardvara är en skjutkäpp i Ask i längdintervallet från och med 155 cm till och med 175 cm och med en diameter på ca 28 mm. Den har antingen färgen Mahogni eller mörkt grøn

Där finns flera möjligheter att göra skjutkäppen mera personlig. - se under Välj och  Beställ & köp.

Ångra köp
Du har rätt till att ångra Ditt köp hos oss inom 14 dagar efter att Du har tagit emot standardvaran. Har Du däremot beställt en skjutkäpp med gravyr, speciell färg eller mått kan köpet endast hävas om det är fel på varan. Varan skall då returneres i original emballage som är noggrant stängd. Köparen betalar alla fraktkostnader i förbindelse med returnering av varan. Varubeloppet returneras när varan är mottaget i retur. Realisationsvara tages inte i retur.

Garanti
Varan är omfattad av svenska  Konsumentköplagen.  Konstaterar Du ett fel hos den levererade varan skall detta meddelas snarast till oss. 
Vi ger Dig 2 års garanti för material- och produktionsfel. Realisationsvara är inte omfattad av garanti.
Där ges inte garanti för slitage eller skador som beror på överbelastning och / eller felaktigt handhavande.

Reparationer
I vår verkstad kan Du få utfört reparationer och ytbehandling m.m. mot betalning också efter garantiperioden.

Hämta eller få levererat
Köparen är alltid välkommen att själv hämta varan efter överenskommelse. Har Du ändå vägarna förbi är det den billigaste lösningen. 


Betalning
Varan skall alltid betalas i förskott. Du får tillsänt en faktura med upplysningar om bankkontonummer i Handelsbanken.
Kunden betalar eventuella egna kostnader förbundet med inbetalning och överförsel. När vi har registrerat att betalning har skett kan skjutkäppen sättas i produktion.

Frakt
Försändelse 
Skjutkäppen packas in väl i ett skyddsrör av skumplast. Spara gärna röret för fortsatt skydd i bilen eller till annan transport. 
Vi erbjuder våra kunder en snabb leverans med Schenker i Sverige.

Fraktkostnader
Köparen betalar alla fraktkostnader med undantag av varor som sändes retur till köparen efter en garantireparation. 

Mottagande
Vid mottagande av varan ombeds Du vänligen att säkra Dig att varan är intakt. Skulle paketet / skjutkäppen mot förmodan vara skadad, är det viktigt att Du omedelbart gör den transportansvarlige uppmärksam genom att inge klagan. Du måste skriva på kvitteringen att paketet är skadat! Du ombedes också att snarast möjligt meddela oss om det inträffade.

Begränsat ansvar
Det är användarens ansvar att skjutkäppen alltid behandlas och används med tillräcklig säkerhet. Skjutkäppen är tillverkad i trä som är ett naturmaterial. Trä kan i värsta fall spricka eller knäckas när det utsätts för belastning. På hårda  och / eller hala ytor kan benen glida i sär. Iaktag alltid försiktighet vid skytte, förflyttning och annat annvändande.

Statistik

Då det dessbättre är mycket sällan som något går fel, så vågar jag tala om de händelser som kunderna gärna skulle vara förutan!

2007: En skjutkäpp har fått ersatt en förlorad magnet. En kund har fått en kompass i sin skjutkäpp, då kompassen tyvärr saknades. Posten har ersatt en skjutkäpp som postbudet oturligt nog ställde innanför en hunds räckvidd och som därefter öppnade paketet... Kunden har fått en ny skjutkäpp. 
Ett paket til Sverige blev skadat under transporten. Kunden har fått en ny skjutkäpp.

2008: Ett skarpt föremål trängde igenom inpackningen och skadade skjutkäppen som var på väg till kunden. Kunden har fått en ny skjutkäpp. Ytterligare en skjutkäpp har blivit skadad på väg till kunden, som har fått en ny. En kund har fått gjort en gravering och fått en rem som båda inte kom med i första omgången.

2009: Inga klagomål i första halvåret! En skjutkäpp på väg till Österrike blev försenad flera dagar på grund av att transportfirman GLS glömde bort den.

2010: En faktura blev sänd med felaktig valuta. Missförståndet är uppklarat. På en skjutkäpp blev graveringen felaktig, vilket bidrog til kraftig försening av leverancen. En kund har fått sin skjutkäpp utbytt, då den hade blivit skev.

2011: Vi skall beklaga, att där har varit ovanligt lång leveringstid under hela 2011. Där förväntas normala leveringstider i 2012, det vill säga 3-4 veckor.
En kund som köpte sin skjutkäpp i 2006 har fått rekvirerat ett reparationsset till sin käpp, då han mist mangneterna. I dag sätts magneterna fast på ett bättre sätt.

2012: En skjutkäpp förstördes på väg till Tyskland. Kunden har fått en ny likadan. Glömde ett handgraverat namn - kunden har fått ersättning. En skjutkäpp blev gjord till fel hand - kunden har mottagit kompensation.

2013-2015: Två kunder med skjutkäppar från den förstaproduktionen 2006 har beställt nya magneter.

2015: Lång väntetid under våren på grund av mycket annat arbete. En skjutkäpp fick felaktig färg.En kund från 2006 har fått två nya magneter. 
En kund fick vänta ytterligare en vecka på sitt paket då jag skrivit fel husnummer.

2016-2018: Tre olika kunder har fått en ny bult, satt i en ny magnet och fått nya gummiskydd. Året 2017 har varit präglad av långa väntetider på grund av annat arbete.  

2019-2021: Det värsta som hänt i perioden var en leverans till Stockholm där paketet cirkulerade runt i 35 dagar innan det blev returenerat till mig. Dess bättre nådde det fram på bara två dagar när jag rättat adressen.  

Persondata
GDPR Företaget sparar inte andra digitala upplysningar om våra kunder i vårt räkenskapssytem än namn och fakturanummer. E-post adresser sparas i vårt e-postprogram. Vi sparar räkenskaperna med fakturor på papper i minst 7 år som lagen kräver. Här ingår kundens namn och adress. Upplysningar delas eller säljs inte vidare. Kunderna har rätt att få veta vad som företaget har registrerat och rätt till att få detta ändrat eller borttaget. Registeransvarlig är Truls Wiberg som kan kontaktes på info(at)skydestok.dk

Upp
    Startsida    Välj    Bestäl & köp